Ponudba za uskladitev poslovanja z ZVOP-2 in GDPR za društva

Osnovna ponudba

Društva za potrebe svojega delovanja zbirajo in obdelujejo osebne podatke svojih članov. Zakon o društvih pa ne vsebuje določil glede varstva teh osebnih podatkov, to področje ureja zakon o varstvu osebnih podatkov. Društva morajo zato svoje delovanje uskladiti z ZDru in tudi z ZVOP-2 in GDPR.

Ponudba obsega:

  • razgovor z zastopnikom društva o načinu delovanja društva,
  • evidentiranje vseh vrst osebnih podatkov, s katerimi razpolaga društvo, načinov njihovega zbiranja, namenov njihove uporabe in vrst privolitev k njihovi obdelavi,
  • predlog pravilnika o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov,
  • pregled statuta društva in predlog njegovih dopolnitev,
  • pregled obrazca pristopne izjave in predlog njegove dopolnitve,
  • predlog aneksa k pristopni izjavi društva za obstoječe člane društva (za pridobitev privolitve člana društva za obdelavo njegovih osebnih podatkov),
  • predlog pooblastila za člane društva, ki v skladu s pravilnikom o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov oziroma s statutom društva obdelujejo osebne podatke, s katerimi razpolaga društvo,
  • predlog pogodb o varstvu osebnih podatkov s pravnimi osebami, ki obdelujejo osebne podatke, s katerimi razpolaga društvo (računovodstvo, marketinške agencije, strežniško gostovanje ipd.),
  • navodila za ravnanje z osebnimi podatki in priporočila za njihovo učinkovito varovanje.

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas za ponudbo na ključ za uskladitev vašega poslovanja z ZVOP-2 in GDPR

Dodatki

Osnovna ponudba vključuje samo ureditev varstva osebnih podatkov članov društva. Uskladitev zbiranja in obdelovanja vseh ostalih osebnih podatkov z ZVOP-2 in GDPR je predmet dodatkov k osnovni ponudbi.

 

Cena posameznega dodatka

Dodatek za zaposlene

Društva, za katera delajo osebe po pogodbi o zaposlitvi, podjemni pogodbi ali avtorski pogodbi, morajo v skladu z zakonodajo varovati tudi njihove osebne podatke. V društvih so to umetniški vodje, trenerji, vaditelji ipd.

Dodatek za kupce

Društva, ki za svoje delovanje zbirajo članarine in/ali v okviru svoje dejavnosti prodajajo izdelke in storitve, morajo v skladu z ZDDV izdajati račune in jih hraniti 10 let, kar pomeni, da morajo zagotoviti tudi varovanje osebnih podatkov, ki se nahajajo na računih.

Dodatek za naročnike na e-obveščanje, če niso člani društva

Društva, ki zbirajo e-poštne naslove fizičnih oseb za namene obveščanja o delovanju društva, novostih, ponudbah itd., morajo v skladu z zakonodajo varovati tudi njihove osebne podatke. Društva e-poštne naslove običajno zbirajo preko svojih spletnih strani.

Drugi dodatki

Delovanje nekaterih društev je obsežnejše in zanje imamo že pripravljene nekatere dodatke, ki celovito pokrivajo varstvo osebnih podatkov njihovega širšega okvira delovanja.

Odgovornost za uskladitev poslovanja

V društvu je tudi za področje varstva osebnih podatkov zakonsko odgovoren njegov zastopnik oziroma odgovorna oseba. V ZVOP-2 je poleg globe za društvo predpisana tudi globa za njegovega zastopnika in znaša najmanj 800 €.

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas za ponudbo na ključ za uskladitev vašega poslovanja z ZVOP-2 in GDPR