Ponudba za uskladitev poslovanja z ZVOP-2 in GDPR za podjetja

Osnovna ponudba

Podjetja se pri svojem poslovanju praktično ne morejo izogniti zbiranju in obdelavi osebnih podatkov. Podjetja namreč za opravljanje svoje dejavnosti zaposlujejo osebe po pogodbi o zaposlitvi, pogodbi o poslovodenju, podjemni pogodbi ali avtorski pogodbi. Podjetja morajo zato svoje poslovanje uskladiti z ZVOP-2 in GDPR.

Ponudba obsega:

  • razgovor z zastopnikom podjetja o načinu poslovanja podjetja,
  • evidentiranje vseh vrst osebnih podatkov, s katerimi razpolaga podjetje, načinov njihovega zbiranja, namenov njihove uporabe in vrst privolitev k njihovi obdelavi,
  • predlog pravilnika o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov,
  • predlog kataloga zbirk osebnih podatkov, s katerimi razpolaga podjetje (to so zbirke, ki jih podjetje mora voditi po Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakonu o varnosti in zdravju pri delu, Zakonu o prevozih v cestnem prometu, Obligacijskem zakoniku ipd.)
  • predlog dopolnitev k obstoječim pogodbam s pravnimi osebami, ki obdelujejo osebne podatke podjetja (računovodstvo, marketinške agencije, strežniško gostovanje ipd.),
  • predlog pooblastila za zaposlene podjetja, ki v skladu s pravilnikom o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov, obdelujejo osebne podatke, s katerimi razpolaga podjetje,
  • navodila za ravnanje z osebnimi podatki in priporočila za njihovo učinkovito varovanje.

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas za ponudbo na ključ za uskladitev vašega poslovanja z ZVOP-2 in GDPR

Dodatki

Osnovna ponudba vključuje samo ureditev varstva osebnih podatkov zaposlenih v podjetju. Uskladitev zbiranja in obdelovanja vseh ostalih osebnih podatkov z ZVOP-2 in GDPR je predmet dodatkov k osnovni ponudbi.

 

Cena posameznega dodatka

Dodatek za kupce

Podjetja, ki prodajajo izdelke in storitve fizičnim osebam in pri tem zbirajo njihove osebne podatke, morajo v skladu z zakonodajo varovati tudi njihove osebne podatke. To so vsa podjetja s spletnimi trgovinami, podjetja, ki opravljajo storitve na domu, podjetja, ki nudijo dostavo na dom ipd.

Dodatek za naročnike na e-obveščanje

Podjetja, ki zbirajo e-poštne naslove fizičnih oseb za namene obveščanja o delovanju podjetja, novostih, dogodkih, ponudbah, akcijah itd., morajo v skladu z zakonodajo varovati tudi njihove osebne podatke. Podjetja e-poštne naslove običajno zbirajo preko svojih spletnih strani.

Dodatek za videonadzor

Podjetja, ki svoje prostore in zunanje površine varujejo tudi s pomočjo videonadzora, morajo v skladu z zakonodajo varovati posnetke, ki se obravnavajo kot osebni podatki. Hkrati morajo ustrezno označiti vse vstopne točke v področje izvajanja videonadzora.

Dodatek za nadzor vstopov in izstopov

Podjetja, ki svoje prostore varujejo tudi s pomočjo nadzora vstopov in izstopov, morajo v skladu z zakonodajo varovati osebne podatke, ki jih pri tem zbirajo. Zbiranje teh podatkov lahko za zaposlene poteka avtomatizirano, za naključne obiskovalce pa ročno.

Drugi dodatki

Za podjetja, ki opravljajo specifične storitve imamo že pripravljene dodatke, ki celovito pokrivajo varstvo osebnih podatkov v okviru teh storitev. Npr. dodatek za izvršitelje, upravnike, zdravnike, odvetnike, notarje idr.

Odgovornost za uskladitev poslovanja

V podjetju je tudi za področje varstva osebnih podatkov zakonsko odgovoren njegov direktor oziroma odgovorna oseba. V ZVOP-2 je poleg minimalne globe za podjetje v višini 4000 € predpisana tudi globa za njegovo odgovorno osebo in znaša najmanj 800 €.

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas za ponudbo na ključ za uskladitev vašega poslovanja z ZVOP-2 in GDPR